Emilie Enger Mehl (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)
Emilie Enger Mehl (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Vil forlenge adgang til fjern­møter i domstolene

Regjeringen kommer med forslag om å forlenge adgangen til fjernmøter i løpet av uken. 

Tirsdag, 30. november 2021 - 12:19

Den midlertidige koronaloven, som gjør det mulig med bruk av fjernmøter i domstolene, opphører 1. desember. Et forslag om å forlenge loven ble sendt på høring av den forrige regjeringen, men er ikke blitt fulgt opp av den nye regjeringen. Høyre har vært kritiske til at loven ikke er forlenget.

I dag sier justis- og beredskapsminister Emilie Engher Mehl at et forslag om å forlenge adgangen til fjernmøter vil legges frem for Stortinget denne uken.

– Smittesituasjonen har endret seg den siste tiden. Regjeringen foreslår å forlenge adgangen til fjernmøter og enkelte andre midlertidige prosessregler til 1. juli 2022. Vi vil legge frem saken for Stortinget denne uken, og tar sikte på at forslaget kan behandles før jul.

– I lys av dagens situasjon mener jeg det er riktig å videreføre deler av loven, selv om vi må begrense bruken av unntaksregler, skriver hun i en e-post.

Overgangsregel

– Det blir en kort periode uten midlertidige koronaregler når dagens lov opphører 1. desember, men domstolene kan fortsatt benytte fjernmøter i saker hvor dette er besluttet før 1. desember etter overgangsregelen i dagens lov. I tillegg er det adgang til å gjennomføre fjernmøter i sivile saker når det gis samtykke fra partene, skriver Mehl.

– Regjeringen vil også vurdere permanente beredskapsregler til senere krisesituasjoner, men det er en del av et større arbeid på flere områder i samfunnet som vi vil komme tilbake til.

Regjeringen forlenger også de særskilte koronareglene i straffegjennomføringsloven, med noe innstramming i adgangen til å nekte besøk og utelukkelse fra fellesskap, opplyser Justisdepartementet.

– Koronasituasjonen en annen

Høyre har vært kritiske til at en forlenging av loven ikke har kommet på plass tidligere.

– Jeg vil påpeke at da Høyre-regjeringen avsluttet høringen 1. oktober var koronasituasjonen en annen, og det ble vurdert at forlengelse av loven ikke var et tilstrekkelig nødvendig og forholdsmessig tiltak. Fokuset var på gjenåpning av samfunnet. Jeg har gjort løpende vurderinger av koronasituasjonen, og begynte forberedelsene til forlengelse straks det var grunnlag for dette, skriver justisministeren.

– Jeg er glad for at et lovforslag nå kan sendes til Stortinget og skape forutsigbarhet for domstolene gjennom vinteren.

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022