(Illustrasjonsfoto: Pixabay)
(Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Forslag til ny opplærings­lov sendt på høring

– Opplæringsloven er en av våre viktigste lover. Den griper inn i hverdagen til over 850 000 elever og 45 000 lærlinger over hele landet.

Torsdag, 26. august 2021 - 10:22

Det sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i forbindelse med lovforslaget som nå sendes ut på høring.

Forslaget til ny opplæringslov bygger på utredningen fra opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov), som ble ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum.

– Med et klarere språk og mer oversiktlig inndeling vil loven bli enklere å finne fram i og forstå. Den blir bedre og mer tilgjengelig for elever, foreldre, lærere og andre som trenger å orientere seg i regelverket, mener Melby.

Høringsfristen er 20. desember 2021.

Se lovforslaget her

– Har ikke juridisk kompetanse

I NOUen om ny opplæringslov skrev utvalget at brukerne av loven opplever at dagens regelverk er for omfattende, fragmentert og detaljert.

Jon Christian Fløysvik Nordrum (Foto: UiO)
Jon Christian Fløysvik Nordrum (Foto: UiO)

En konsekvens av dette er at regelverket ikke får den gjennomslagskraften det bør ha, mente utvalget.

«En annen utfordring er at det er manglende og ulik forståelse av loven. Mange av aktørene som regelverket retter seg mot, har ikke juridisk kompetanse. Det er ofte en manglende kobling mellom faglig-pedagogisk og juridisk kompetanse lokalt. Samtidig samsvarer ikke alltid den språklige forståelsen av ordlyden i loven med det som er det juridiske innholdet», skrev opplæringslovutvalget i sin NOU.

«Dette kan føre til at reglene ikke bare blir tolket feil, men også ulikt fra situasjon til situasjon, noe som kan utfordre både rettssikkerheten til den enkelte og viktige prinsipper om likhet og likeverdighet», het det i NOUen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021