Flyavgang (Foto: NHO)

Arbeids­givere sparte milliarder på digitale møter

Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent.

Fredag, 22. januar 2021 - 10:03

Et anslag selskapet Simployer har gjort, viser at reiseaktiviteten i arbeidslivet ble redusert med nesten 40 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

– Redusert aktivitet har naturligvis kostet de hardest rammede bransjene store pengesummer. Samtidig har de virksomhetene som har opprettholdt aktiviteten også spart store beløp på redusert reiseaktivitet, gjennom å flytte fysiske møter til digitale plattformer, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren i en pressemelding. 

For å anslå reduksjonen, er det hentet ut tall fra a-meldingen som viser nedgangen i  utbetalt diett for overnattingsreiser og dagsreiser, samt kilometergodtgjørelse bil.

Totalt sett gir det en besparelse på 2,76 milliarder kroner for disse tre ytelsene alene. Men totalbesparelsen er langt høyere.

Tar man med utgifter til for eksempel flyreiser og andre utgifter som arbeidsgiver dekker, er det grunn til å anta at det besparte beløpet blir mangedoblet, skriver Simployer - som samtidig minner om at virksomhetene som har spart penger på digitale møter selvfølgelig også har reduserte inntekter.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021
LOGO Bufdir
BUFETAT, Lillestrøm, Oslo
Søknadsfrist: 
05.04.2021