Barnemishandling (Foto:iStock)
(Foto:iStock)

SSB-tall: Flere barn tas for lovbrudd

Flere barn tatt for lovbrudd, særlig butikktyveri og vold, viser SSB-statistikk for 2019.

Torsdag, 5. november 2020 - 8:37

Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskning som medførte siktelser mot 69 350 forskjellige gjerningspersoner i 2019.

Mer enn 8 600 lovbrudd ble i 2019 henlagt fordi gjerningspersonen ikke var strafferettslig ansvarlig, som er 33 prosent flere enn seks år før.

Lovbrudd som anmeldes og beviselig er begått av personer under 15 år er blant de som blir avgjort som oppklart på denne måten, uten at det gis en strafferettslig reaksjon.

I 2019 medførte slike lovbrudd over 4 400 siktelser mot 2 928 forskjellige barn i alderen 5-14 år.

Dette er 13 prosent flere enn i året før, og hele 66 prosent flere siktelser og 52 prosent flere siktede barn under 15 år enn i 2015, melder SSB.

Tyveri

I fjor stod drøyt 1 100 forskjellige barn under 15 år bak mer enn 1 500 siktelser for eiendomstyveri, de aller fleste for butikktyveri.

Antall tyverisiktede barn er 10 prosent flere enn året før og 32 prosent flere enn i 2013.

Vold

Om voldslovbrudd skriver SSB at 867 barn, i all hovedsak 13 og 14 åringer, ble gitt over 1 200 siktelser for vold og mishandling.

Det er i 2019 mer enn dobbelt så mange siktelser og siktede under 15 år med disse lovbruddene enn i 2015.

I de aller siste årene er det også i aldersgruppen 15-17 år et økende antall siktede og siktelser, da særlig i lovbruddsgruppen vold- og mishandling, melder SSB.

I alt 950 forskjellige personer i alderen 15-17 år fikk samlet sett 1 600 siktelser for vold og mishandling i 2019. Dette er henholdsvis 39 og 54 prosent flere enn i 2016.

“På få år er det dermed skjedd store endringer i aldersfordelingen til de siktede i lovbruddsgruppen vold og mishandling”,skriver SSB.

Ledige stillinger:

LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020
LOGO Utlendingsnemda
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
10.12.2020