Foto: Colourbox

Domstol­kommisjonen: Teknologi kan legge til rette for at alle avgjørelser er offentlig tilgjengelige

Ved hjelp av teknologi kan domstolenes myndighetsutøvelse i langt større grad enn i dag etterprøves av akademia, mediene og offentligheten.

Fredag, 2. oktober 2020 - 9:05

Det påpeker Domstolkommisjonen i sin NOU «Den tredje statsmakt - Domstolene i endring». I et kapittel som drøfter digital transformasjon av domstolene, tar kommisjonen for seg mulighetene digitalisering, kunstig intelligens og stordata-analyser byr på. 

Kommisjonen skriver at det er et betydelig teknologisk etterslep i domstolene og at det er behov for et digitaliseringsløft. 

«Forventningene om at domstolene skal tilby flere digitale og mer brukervennlige tjenester, vil trolig øke i tiden fremover», heter det i utredningen, som også viser til at teknologien gir mulighet for større åpenhet og økt forskning. 

«Ved hjelp av teknologi kan det legges rette for at alle avgjørelser fra domstolene er offentlig tilgjengelige. Da kan domstolenes myndighetsutøvelse i langt større grad enn i dag etterprøves av akademia, mediene og offentligheten for øvrig», skriver kommisjonen - og sier at måten dette gjøres på i dag innebærer at man vanskelig kan få et fullstendig bilde. 

Større analyser av domsmaterialet

Ser man på lagmannsrettene, er det ifølge kommisjonen i dag noe ulik praksis når det gjelder hva som publiseres og oversendes til rettslige rettsinformasjonssystemer. Og i tingrettene er det opp til den enkelte dommer om avgjørelsen oversendes til de ulike rettsinformasjonssystemene. 

Domstolkommisjonen peker på at statistikk og data om domstolene lettere kan gjøres tilgjengelig for forskere og mediene. 

«Statistiske analyser av data med høy detaljeringsgrad kan bidra til å gi økt forståelse av og innsikt i både selve rettsprosessen, den dømmende virksomhet og brukeratferd.

Ved hjelp av kunstig intelligens er det mulig å gjennomføre analyser av domsmaterialet i Norge som kan avdekke eventuelle forskjeller mellom avgjørelser i tilsynelatende like saker», heter det.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Verisure
Verisure AS
Søknadsfrist: 
06.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
12.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020