F.v. Margrethe Buskerud Christoffersen, Tarjei Bekkedal og Isa Rama (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. professor Margrethe Buskerud Christoffersen, studiedekan Tarjei Bekkedal og Isa Rama (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Diplom­seremoni med vri

Av smittevernhensyn ble det en annerledes avslutningsseremoni for master i rettsvitenskap i Oslo

Torsdag, 24. september 2020 - 14:45

Vanligvis avholder juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo en større seremoni i Aulaen for jusstudentene som uteksamineres.   

I våres ble diplomseremonien avlyst på grunn av koronapandemien, men denne høsten har universitetet funnet andre løsninger. 

Fordelt på to mindre seremonier denne uken, arrangert i Gamle festsal, ble de uteksaminerte juristene samlet med smittesikker avstand på benkeradene - mens familie og venner ventet på universitetsplassen utenfor med blomster og gratulasjoner.

Tykke bøker og innfløkte dommer

Studiedekan Tarjei Bekkedal ledet seremonien og var glad for å kunne ønske velkommen til en avsluttende markering under pandemien som har utfordret universitetet og studietiden på mange områder. 

Bekkedal gratulerte kandidatene med å ha kommet i mål – med å ha vært gjennom tykke bøker og studert innfløkte dommer og klart det mange andre ikke har klart. 

– Nå står dere foran nye prøver i arbeidslivet. Jeg vil oppfordre dere til å være dere selv og til å bidra til at rettsstaten er det den skal være, sa han i sin hilsen på veien videre.

Diplomseremoni ved UiO (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Studiedekan Tarjei Bekkedal (t.h.) og Corpsus Juris (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juridiske hverdaghelter

Også professor Margrethe Buskerud Christoffersen holdt tale for kandidatene, der hun la vekt på å ta med seg gode verdier inn i rettssamfunnet og arbeidslivet.

– Også skal dere huske at det er mange forskjellige jobber der ute, sa Christoffersen om jobbsøkingsprosessen mange er i gang med.

– Dere kan bidra på mange områder, sa hun og pekte på eksempler på det hun mener kan være gode forbilder fra universitetet; som professor Hans Petter Gravers engasjement for rettsstaten eller førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørvens engasjement for forbrukerbeskyttelse.

– Hans Petter Graver har jo skrevet om om jusshelter – og dere kan være juridiske hverdagshelter, oppfordret Christoffersen.

– Ikke som tiltalt

Isa Rama, som holdt tale på vegne av kandidatene, takket for studiemiljøet og felleskapet under studietiden.

– Når vi nå skal ut i arbeidslivet, skal vi huske at vi må si ifra når noe er galt og tørre å stille spørsmål ved ting, sa han.

– Også møtes vi ute i arbeidslivet etterhvert – enten som motpart eller kollega. Men forhåpentligvis ikke som tiltalt, sa Rama til humring fra salen.

De to diplomseremoniene ble avholdt mandag og onsdag denne uken. Kunstneriske innslag var ved Ingrid Ose på fløyte og Petter Richter på gitar – og ikke minst høylydt og sterk innsats fra Corpsus Juris.  

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Verisure
Verisure AS
Søknadsfrist: 
06.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
12.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020