Kari Sollien (Foto: Akademikerne)
– Et viktig gjennomslag, sier Kari Sollien i Akademikerne (Foto: Akademikerne)

Korona­hjelp til selvstendig nærings­drivende

Regjeringen har besluttet en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekten som følge av koronautbruddet.

Onsdag, 8. april 2020 - 13:37

For første gang vil selvstendig næringsdrivende få kompensasjon hvis inntekten faller bort.

– Dette er et viktig gjennomslag. Selvstendig næringsdrivende lever ofte av korte kontrakter og prosjekter og er spesielt sårbare fordi de ikke har rett til dagpenger. Jeg er veldig glad vi har oppnådd et sikkerhetsnett for denne gruppen, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Inntil 80 prosent av inntekten opp til 6G (om lag 600 000 kroner) vil bli kompensert. Som hovedregel er pensjonsgivende årsinntekt fra og med 2017 grunnlag for ytelsen, skriver Akademikerne.

For frilansere beregnes kompensasjonen ut fra inntekten de siste 12 månedene. Ytelsen gjelder fra 12. mars og kan utbetales fra og med 30 mars.

Mistet livsgrunnlag over natten

– Ordningen gir mange mennesker som opplever å ha mistet oppdrag og livsgrunnlag over natten, viktig trygghet og forutsigbarhet, sier Sollien på Akademikernes nettside.

Akademikerne skriver:

Regjeringen legger også til rette for at næringsdrivende kan opprettholde noe drift der det er mulig. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen med 80 prosent. På denne måten gis det insentiv til å drive virksomheten i den grad det er mulig også i stønadsperioden.

Selvstendig næringsdrivende får også utbetalt sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire. Dette er avklart i tidligere forskrifter.

Ordningen er midlertidig og hjemlet i korona-loven. Regjeringen legger til grunn at om lag 68 000 personer vil motta ytelsen i tre måneder i gjennomsnitt. Ordningen ventes å koste om lag 4 700 mill. kroner i 2020.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021
Byggesak, Lindesnes kommune
Søknadsfrist: 
24.10.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021