Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ønsker hjelp fra organisasjoner med erfaring fra arbeid med barne- og ungdomskriminalitet for å stanse utviklingen (Foto: Torbjørn Tandberg)

Kraft­samling mot barne- og ungdoms­kriminalitet

Kriminalitet blant ungdom har økt. Justisministeren ber organisasjoner og personer med erfaring fra arbeid med barne- og ungdomskriminalitet om hjelp.

Torsdag, 12. mars 2020 - 8:58

Kriminaliteten blant ungdom har økt de siste årene. Justis- og bredskapsminister Monica Mæland ber organisasjoner og personer med erfaring fra arbeid med barne- og ungdomskriminalitet om hjelp for stanse utviklingen.

Torsdag 26. mars holder Mæland et «erfaringsseminar». 

Her inviteres deltakerne til å dele sine erfaringer ved å holde tre minutters innlegg hvor de skal gi svar på følgende spørsmål knyttet til barne- og ungdomskriminalitet.

- Hva lykkes vi ikke med i dag?

- Hvordan kan vi lykkes bedre?

- Hva fungerer godt i dag, og hvordan bevare dette?

Arbeider med handlingsplan

I sin forhåndsinformasjon om erfaringsseminaret skriver departementet følgende:

«Barne- og ungdomskriminaliteten er lav i Norge, men de siste par årene har den imidlertid økt. Kriminalitet skaper utrygghet og har store konsekvenser for enkeltpersoner og for samfunnet»

Ungdom som begår kriminalitet, har stor risiko for å utvikle en kriminell løpebane, påpeker departementet og skriver at:

«Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet er derfor en prioritert oppgave for regjeringen som arbeider med en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet». 

Kriminelle gjenger

Når det gjelder kriminelle gjenger, vil Straffelovrådets utredning om deltakelse i kriminelle gjenger overleveres til justis- og beredskapsministeren torsdag 12. mars.

Rådets oppdrag gjelder spørsmålet om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper kan forsvares etter kriminaliseringsprinsippene. Rådet skal også komme med forslag til straffebud.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020