EMD
(Foto: Candice Imbert)

Første pulje av norske barne­verns­saker i EMD avgjort

Barnevernet låser sakene for tidlig og jobber ikke aktivt nok for tilbakeføring.

Onsdag, 11. mars 2020 - 12:41

Med de to dommene som ble avsagt i går, der Norge ble domfelt for brudd på retten til familieliv i begge sakene, er den første puljen av norske barnevernssaker som Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tok inn til behandling avgjort.

«Samlet spiller dommene inn i tidligere domfellelser ved at norske barnevernsmyndigheter får kritikk for å ikke sette inn tilstrekkelige hjelpetiltak, «låse» sakene for tidlig, og ikke jobbe aktivt nok for tilbakeføring i en tidlig fase», skriver Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i en kommentar til dommene.

«Samtidig reiser sakene noen interessante nye spørsmål om interaksjonen mellom norske domstoler og EMD som kanskje vil belyses nærmere når Høyesterett avsier sine avgjørelser i plenumssakene», skriver NIM.

Den ene saken som ble avgjort i går gjaldt en klage over myndighetenes avgjørelser om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon.

Den andre saken dreide seg om en klage fra en far over en avgjørelse om omsorgsovertakelse for to av hans tre barn.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020