Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Barne­bortførings­saker til Bufdir

Tyngdepunktet i sakene forskyves fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Mandag, 2. mars 2020 - 11:59

Fra 1. mars er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker.

– Overføringen av sentralmyndigheten for internasjonal barnebortføring til Bufdir vil sikre at ansvarlig myndighet har bred fagkompetanse innenfor barnerett, barnevernsrett og internasjonal juss på barnerettsområdet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det vil forskyve tyngdepunktet i disse sakene fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

75 barn ble i fjor registrert bortført fra Norge til utlandet

Konvensjonssamarbeidet

Som sentralmyndighet får Bufdir en nøkkelrolle i konvensjonssamarbeidet om saker der barn er bortført fra et land til et annet, og som håndteres etter Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980.

Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet i en periode på to år. Deretter overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020