F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst
F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domstolstruktur (Foto: Regjeringen)

Ønsker å beholde dagens rettssteder

Regjeringen presenterer alternativ til Domstolkommisjonens forslag.

Mandag, 2. mars 2020 - 13:44

Domstolkommisjonen foreslo redusere antall tingretter fra 60 til 22. I dag presenterte regjeringen et alternativt forslag, der rettsstedene beholdes, men rettskretsene slås sammen.

Det blir en mer kostbar løsning enn kommisjonens forslag.

På spørsmål om ABE-kuttene i domstolene likevel vil fortsette som før, svarte justisministeren ja på det under pressekonferansen. 

Begge forslagene skal ut på høring. Høringsfrist er 2. mai 2020.

Kompetansearbeidsplasser

– Vi skal ha domstoler som er tilgjengelige for alle som trenger dem, og som kan prøve saker effektivt og fatte riktige beslutninger, uansett hvor man bor, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

– Vi anbefaler å videreføre samtlige rettssteder slik at folk fortsatt skal ha nærhet til domstolen, som tross alt bidrar med viktige kompetansearbeidsplasser rundt omkring i hele landet.

– For å sikre raskere og mer fleksibel behandling av folks saker i domstolene, foreslås det derimot å redusere antallet rettskretser. Det vil ikke ha betydning for folks nærhet til domstolen, sier Monica Mæland.

Ser til Sogn og Fjordane 

Domstolene vil med departementets forslag få større geografiske områder med flere rettssteder innenfor én krets.

Sogn og Fjordane tingrett arbeider i dag etter denne modellen. 

Domstolkommisjonen har også sett på jordskifterettene. Justis- og beredskapsdepartementets alternative forslag om endring av rettskretsene gjelder i utgangspunktet tingrettene.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020