Mats Wilhelm Ruland
Mats Wilhelm Ruland (Foto: Tore Letvik)

Riksmekleren venter travel vår

Riksmeklerens kontor er forberedt på å få mye å gjøre ved årets lønnsoppgjør.

Onsdag, 5. februar 2020 - 6:00

Riksmegler Mats W. Ruland sier til NTB at Riksmeklerens kontor er forberedt på å få mye å gjøre i år. 

– Grunnen er at det ikke har vært et forbundsvist hovedoppgjør siden 2016. Erfaringsmessig vil det da være mange som har en del temaer de ønsker å revidere i tariffavtalen, sier Ruland til NTB. 

– Dessuten hadde vi under mellomoppgjøret i fjor flere saker enn vi hadde hatt de siste ti årene. Det underbygger vår mistanke om at det kan bli mye i år, sier han.

Det er bare under hovedoppgjørene annethvert år at man kan forhandle om andre elementer enn lønn, som for eksempel arbeidstid og ulike velferdsgoder. 

Totalt består meklerkorpset av 20 personer, de fleste med egne dommerjobber som hovedjobb. 

Riksmekleren skal selv blant annet mekle i frontfagsoppgjøret og statsoppgjøret, skriver NTB.

Juristforbundets krav

Når det gjelder statsoppgjøret, har Juristforbundet nå sendt ut en «kravsinvitasjon» til sine tillitsvalgte i staten – som forbundet skal bruke som grunnlag til utforming av Juristforbundets krav inn mot Akademikerne og videre inn i oppgjøret.

Juristforbundets krav vil bli gjennomgått og behandlet under forbundets tariffkonferanse 3. – 4. mars. 

– Jeg skal ikke forskuttere behandlingen av vårt krav, men de siste årene har vi jo krevd egne stillingskoder for jurister. Den senere tid, ikke minst EØS/NAV-saken, viser at det nå er helt påkrevd, sa Sverre Bromander til Juristen i januar.

– Både ledelsen og medarbeiderne internt i en etat, og ikke minst borgerne og brukerne av statlige etater, må nå få vite hvem som er jurister og om jurister har vært involvert i vurderingene eller fattet vedtaket. Samfunnet har vist at det trengs mer juss, slik at det ikke blir for stor forskjell på det å ha rett og få rett, sa Bromander. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020