Trond Olsen Næss (Foto: Tore Letvik)
– Ingen bør være pliktige til å returnere til Kina selv om deres visum eller oppholdstillatelse er utløpt, mener advokat Trond Olsen Næss (Foto: Tore Letvik)

Corona­viruset: Asyl­advokat ber om generell retur­stopp til Kina

108 kinesiske borgere har til nå søkt om utvidet oppholdstillatelse i Norge etter corona-virusets utbrudd i hjemlandet. 

Torsdag, 27. februar 2020 - 6:47

108 kinesiske borgere har til nå søkt UDI om utvidet oppholdstillatelse i Norge etter corona-virusets utbrudd i hjemlandet. 70 har fått søknaden innvilget.

Asyladvokat og partner hos advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson, Trond Olsen Næss, har bedt UDI innføre en midlertidig generell returstopp fra Norge til Kina, men UDI sier nei til generell stopp.

Allerede 28. januar kontaktet Næss Justisdepartementet med en anmodning om returstopp til Kina for kinesiske borgere i Norge. Etter henvendelsen etablerte UDI egne retningslinjer som gjør det mulig for kinesere å få utvidet oppholdstillatelse. Næss fikk også gjennomslag for at kinesiske borgere på turistvisum i Norge kan bli opphold utover 90 dager etter spesialsøknad til UDI.

Besøksvisum ut over 90 dager er generelt noe som sjeldent gis av UDI.

Fryktet smittefaren

Advokat Næss engasjerte seg etter at han ble kontaktet av flere kinesiske statsborgere som var på besøk hos familie i Norge. De var fortvilet over smittefaren i sitt hjemland, og i frykt for å returnere.

Næss ønsker en returstopp som vil innebære at ingen skal være pliktige til å forlate Norge selv om visumet eller oppholdstillatelsen utløper.

Justisdepartementet reagerte raskt og sendte saken til UDI for behandling samme dag.

– Den 31. januar responderte UDI og ga meg svar om at de ville utarbeide retningslinjer for «virusfaste» kinesere. Retningslinjene publiserte UDI på sitt nettsted senere samme dag, sier Næss til Juristen. 

Retningslinjene innebærer imidlertid ikke en generell returstopp. For flere kategorier reisende er det en forutsetning at deres fly er kansellert.

– Ikke grunnlag for en generell returstopp

Rolf Henry Anthonisen, teamleder i UDI, opplyser til Juristen at de så langt har mottatt 108 søknader fra kinesiske borgere om utvidet oppholdstillatelse, og at om lag 70 har fått innvilget dette.

«De som ikke har fått en tillatelse er de om har mulighet til å få forlenget sitt besøkersvisum eller som fyller vilkårene for opphold i Norge på annet grunnlag. Ingen har så langt fått et avslag som medfører retur til Kina.  Søknad om forlengelse av visum inntil 90 dager behandles av politiet og er ikke inkludert i disse tallene.

UDI ser hen til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet i tillegg til felles retningslinjer fra Schengensamarbeidet. Disse gir ikke grunnlag for en generell returstopp til Kina.

Når vi likevel gir en oppholdstillatelse så er det begrunnet i returvansker og ikke fare ved retur til Kina», melder Rolf Henry Anthonisen i UDI.

– Må forberede oss på lignende situasjoner

Næss mener generell returstopp er noe som bør komme.

– Økt spredning av coronaviruset gjør behovet for generell returstopp enda mere presserende. Det er min klare oppfatning at ingen bør være pliktige til å returnere til Kina selv om deres visum eller oppholdstillatelse er utløpt. På denne måten hjelper vi ikke bare kinesere som er i en svært vanskelig situasjon. Vi bidrar også til å begrense spredningsfaren ved å unngå at flere blir smittet, sier Næss.

Han kan fortelle at slike tiltak har blitt benyttet tidligere.

– Returstopp, eller dispensasjon fra utreiseplikt som myndighetene kaller det, er brukt flere ganger tidligere, men da knyttet til en uklar sikkerhetssituasjon eller krigshandlinger, eksempelvis til Jemen og Syria.

– Vi må forberede oss på lignende situasjoner også i fremtiden, ikke bare ved epidemier og pandemier, men også ved store klimaendringer som gjør at mennesker ikke kan vende tilbake til hjemstedene sine, sier Næss.

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020