Nav kontor

Rett24: Stanser etterforskning av alle NAV-sakene – uansett ytelse

Riksadvokaten ber politiet inntil videre å stoppe etterforskningen av alle NAV-saker knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Fredag, 1. november 2019 - 9:37

Riksadvokaten er ikke sikker på om NAV-saken kun dreier seg om ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. 

Heller ikke om det kun er snakk om saker etter 2012.

I går kom riksadvokaten til at det nå er så mye tvil om hva som egentlig er rettstilstanden at bremsene må slås på fullstendig, melder Rett24.

I et brev fra Riksadvokaten til politidistriktene heter det, ifølge Rett24:

«Riksadvokaten har anmodet Arbeids- og velferdsdirektoratet om en nærmere vurdering av om den rettsanvendelsesfeil som er avdekket også kan knyttes til andre anmeldelser fra NAV Kontroll i forbindelse med utenlandsopphold, eksempelvis dagpenger, jf. riksadvokatens brev til direktoratet 30. oktober d.å.

Rettstilstanden er så vidt usikker at alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området midlertidig bør stilles i bero inntil det kan gjøres nærmere kvalifiserte vurderinger»

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Longyearbyen
Longyearbyen Lokalstyre
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO NVE
NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020