Psykolog Jøri Gytre Horverak

Verdens­dagen for psykisk helse: Jurist­hverdagen og psyken

Det er flere yrkesspesifikke faktorer som kan gjøre jurister og advokater utsatt for arbeidsrelatert stress.

Torsdag, 10. oktober 2019 - 7:01

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse. Denne årlige markeringen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. 

Tema i år er «Gi tid» og har som mål å oppfordre alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.

I fjor tok Juristen opp temaet «Juristhverdagen og psyken» og vi snakket med psykolog Jøri Gytre Horverak.

Hun har jobbet som veileder og psykolog på arbeidsplasser med jurister og advokater, og er opptatt av hva deres arbeidshverdag gjør med dem som mennesker.

Horverak mener det er flere yrkesspesifikke faktorer som gjør jurister og advokater noe mer utsatt for arbeidsrelatert stress enn en del andre grupper.

– Det ligger i juristers natur at de skal gjøre det som er rett. De skal ha hodet med seg, de skal være den modne og ansvarlige i relasjoner. Det er tillagt mye autoritet i deres tittel. I tillegg er det hele tiden en visshet om at deres vurderinger og avgjørelser påvirker folks liv, sier hun.

Les intervjuet med psykologen og se hennes tips for forebygging her

Ser opp og viser nærvær

På verdensdagens nettside heter det i forbindelse med årets kampanje:

«Hverdagen preges for mange av tidsklemma og multitasking. Det er på tide at vi tar en pause fra tidsjaget, ser opp og viser nærvær til de rundt oss. Vi bruker mer og mer tid på å se på skjerm, til og med når vi er sammen med hverandre.

Reduser støyen rundt deg, se opp og vis at du er tilstede fysisk og mentalt. Det er den beste formen for oppmerksomhet du kan gi noen.»

I kampanjen foreslås fem grep for bedre hverdagsglede: 

  • Knytt bånd
  • Vær aktiv
  • Vær oppmerksom
  • Fortsett å lære
  • Gi tid

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020