Sven Marius Urke (Foto: DA)

- Smerte­grensen for Norges domstoler er for lengst passert

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, mener kutt for domstolene i «ABE-reformen» må dekkes inn gjennom nedbemanning. 

Mandag, 7. oktober 2019 - 11:36

Finansminister Siv Jensen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2020. 

- Smertegrensen for Norges domstoler er for lengst passert, sier direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke i en pressemelding.

- Vi kan bare håndtere disse kuttene gjennom nedbemanning.

Urke sikter til at det i budsjettforslaget inngår et kutt for domstolene på 13,3 millioner kroner i den såkalte «ABE-reformen».

Domstolenes driftsbudsjett er på ca. 2,6 milliarder kroner. Det aller meste av dette er bundet opp i lønn og kutt må derfor dekkes inn gjennom nedbemanning, skriver Domstolsadministrasjonen. 

- Bare halvparten av tingrettene greier å holde seg innenfor Stortingets krav til saksbehandlingstid. Det er alvorlig og beklagelig, men en direkte konsekvens av de rammer vi får tildelt, sier Urke. 

Les hele budsjettet for justissektoren her

Andre punkter fra budsjettforslaget:

  • Salærsatsen øker med 20 kroner i timen fra 1040 til 1060 kroner
  • Forslag om 677,2 millioner kroner til fri rettshjelp, en økning på 2,3 prosent
  • 30 millioner kroner i 2020 til økt elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden
  • Rettsgebyret øket fra fra 1150 kroner til 1172 kroner fra 1. januar 2020
  • 359,6 millioner kroner til erstatning til voldsofre
  • 19,9 millioner kroner i 2020 til tekniske løsninger for å øke sikkerheten i fengslene, og 11,4 millioner kroner til digitale løsninger ved nytt fengsel i Agder
  • 22 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt og 17,5 millioner kroner til forprosjektering av ny løsning for Oslo fengsel
  • 100 millioner kroner for å styrke politibemanningen. Regjeringen mener at målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere kan nås i 2020
  • Regjeringen vil etablere ny enhet for dyrepoliti i Troms

 

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019