Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
Are Skjold-Frykholm (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Kluge-rapport etter varsel: Politi­stillinger kan bli åpnet for flere søkere

Innholdet i Akademikernes varsel om politiets ansettelsespraksis skal nå være behandlet av advokatfirmaet Kluge.

Fredag, 13. september 2019 - 14:35

I fjor vår varslet Akademikerne i Vest politidistrikt, via Justisdepartementets varslingskanal, om politidistriktets bruk av stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

Varselet gikk ut på at de mener politiledelsen bryter føringer fra Politidirektoratet.

De mente at kvalifikasjonsprinsippet brytes og at det brukes ulovlige stillingskoder i utlysningen - som på grunn av automatisk særaldersgrense utelukker andre enn de med utdannelse fra Politihøgskolen.

Ifølge Politiets Fellesforbund (PF) er innholdet i varselet nå behandlet av advokatfirmaet Kluge, på oppdrag fra Politidirektoratet, og det er kommet en rapport.

Åpner for stillingskoder uten særalder

PF skriver at de ikke har fått tilgang til rapporten fra Kluge, men at den allerede har fått konsekvenser:

«Politidirektoratet åpner nå for at etterforskere blir plassert i sivile stillingskoder uten særalder», skriver PF.

Ifølge PF sier nå Politidirektoratet i et skriv at «det må gjøres en helt konkret vurdering i den enkelte ansettelsessak av om det er anledning til å stille krav om politiutdanning og om en stilling kan settes i stillingskode med særalder».

PF er svært kritisk til dette.

– Svært alvorlig

Politijuristene derimot, har hele tiden gjort det klart at de støtter opp om varselet i Vest.

I dag sier Politijuristens leder Are Skjold-Frykholm til Juristen at heller ikke han har sett rapporten fra Kluge.

– Men dersom det stemmer at det har vært en praksis som har utelukket kompetente søkere, er det svært alvorlig. Skal vi virkelig ha et etterforskningsløft og kvaliteten på denne og dens status i politiet heves, må man sørge for å rekruttere den kompetansen som trengs.

– Om det viser seg at dette ikke er tilfellet er det alvorlig, særlig for alle de som er utsatt for straffbare handlinger som kanskje kunne vært løst bedre hadde man hatt riktig kompetanse i etaten, sier Skjold-Frykholm.

– Får store konsekvenser

I et nyhetsbrev til sine medlemmer i Vest politidistrikt, skriver PF at:

«Slik vi forstår, går rapporten langt i å definere krav til fremtidens politiansatte og har momenter som får store konsekvenser, ikke bare for lederstillinger, men også for etterforskerstillinger mm.»

Det vil i så fall kunne være en seier for Politijuristene, som lenge har kjempet for at flere skal kunne søke på lederstillinger i politiet.

Juristen kommer tilbake med mer om denne saken.

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019