Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter.  Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon (Foto: Tor Skytøen / VFK)
Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter. Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon (Foto: Tor Skytøen / VFK)

Høyeste­rett på viking­besøk

Midgard vikingsenter stod på programmet da Høyesterett besøkte Vestfold.

Onsdag, 25. september 2019 - 12:19

Siden Høyesterett har hele Norge som rettskrets, besøker Høyesterett hvert år et av landets fylker. 

Formålet er å møte mennesker og institusjoner landet rundt og samle kunnskap om regionale forhold innenfor offentlig og privat sektor. 

I år stod Vestfold for tur, og Høyesterett har reist rundt i perioden 23. til 25. september. 

Mandag besøkte Høyesterett både nye Horten videregående skole og Midgard vikingsenter på Borre.

På Midgard vikingsenter ble det orientert om senterets drift og aktiviteter og fortalt om Borrefunnet, historien og Vikinglokasjonen på Borre. Dette ble etterfulgt av befaring i området med stopp på funnstedet for nytt vikingskip og Gildehallen, opplyser Vestfold fylkeskommune. 

Besøk i Vestfold tingrett

Det var mange punkter på programmet; blant annet orientering fra Færder kommune om oppfølging av ulovlighetssaker i strandsonen, orientering om kommunereformen i Sandefjord, kampen mot svart arbeid i byggebransjen, hvordan kommunen møter eldrebølgen og hvordan drive og utvikle en selvstendig faghandel i kjøpesentrenes tid. 

Også var det blant annet besøk på Jotuns fabrikk på Vindal i Sandefjord, hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg og en orientering om Vestfold tingrett av sorenskriver Jørn Holme. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019