Katharina Rise (Foto: Riksadvokaten) og Jørn Maurud (Foto: Tore Letvik) har søkt stillingen som riksadvokat.

Disse vil bli ny riks­advokat

Det er en kort søkerliste til jobben som ny riksadvokat.

Tirsdag, 10. september 2019 - 15:38

1. november går Tor-Aksel Busch av som riksadvokatet etter over 22 år i embetet. Nå er søkerlista til stillingen klar.

Les stort intervju med Busch hvor han oppsummerer de 22 årene her

Jørn Sigurd Maurud og Katharina Rise har søkt stillingen som riksadvokat.

Begge er førstestatsadvokater. Maurud er leder av Oslo statsadvokatembeter.

Rise er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Ytterligere en person har søkt, men antas ikke å være en reell riksadvokatkandidat.

Jørn S. Maurud var en av aktorene i Orderud-saken. Han ble utnevnt til embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter 1. august 2010, og har ledet embetet siden.

Katharina Rise har vært førstestatsadvokat hos Riksadvokaten siden desember 2013.

Jus og politikk

I et intervju med Juristen sier Tor-Aksel Busch blant annet dette om jobben som riksadvokat:

– Det er en jobb som inneholder mange aspekter, hvor du må ha en faglig autoritet med iakttagelse av menneskelige aspekter i oppgaveløsningen. Det er på mange måter en jobb i skjæringspunktet mellom jus og politikk, og det har appellert til meg.

Ledige stillinger:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019