Katharina Rise (Foto: Riksadvokaten) og Jørn Maurud (Foto: Tore Letvik) har søkt stillingen som riksadvokat.

Disse vil bli ny riks­advokat

Det er en kort søkerliste til jobben som ny riksadvokat.

Tirsdag, 10. september 2019 - 15:38

1. november går Tor-Aksel Busch av som riksadvokatet etter over 22 år i embetet. Nå er søkerlista til stillingen klar.

Les stort intervju med Busch hvor han oppsummerer de 22 årene her

Jørn Sigurd Maurud og Katharina Rise har søkt stillingen som riksadvokat.

Begge er førstestatsadvokater. Maurud er leder av Oslo statsadvokatembeter.

Rise er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Ytterligere en person har søkt, men antas ikke å være en reell riksadvokatkandidat.

Jørn S. Maurud var en av aktorene i Orderud-saken. Han ble utnevnt til embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter 1. august 2010, og har ledet embetet siden.

Katharina Rise har vært førstestatsadvokat hos Riksadvokaten siden desember 2013.

Jus og politikk

I et intervju med Juristen sier Tor-Aksel Busch blant annet dette om jobben som riksadvokat:

– Det er en jobb som inneholder mange aspekter, hvor du må ha en faglig autoritet med iakttagelse av menneskelige aspekter i oppgaveløsningen. Det er på mange måter en jobb i skjæringspunktet mellom jus og politikk, og det har appellert til meg.

Ledige stillinger:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020