Bjørn Kristian Soknes: - Negativ utvikling i at straffe­saker blir under­holdning

Fredag, 4. oktober 2019 - 7:02

I vår spalte «Juristrunden» stiller vi jurister rundt om i landet spørsmål om deres hverdag.

Bjørn Kristian Soknes er førstestatsadvokat og leder av Trøndelag statsadvokatembeter.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb? 

– Dersom det er tid til det tar jeg gjerne en kort prat med en eller flere, men dessverre er det nok slik at det første som skjer er å åpne maillisten. 

Hva er det mest spennende med jobben din?

– Variasjonen i oppgavene, både knyttet til de konkrete straffesakene, rettsutviklingen og hvilke deler av samfunnet jobben gir meg et visst innblikk i. 

Hva irriterer deg mest når du leser om jus i media?

– Saker blir altfor ofte presentert ensidig og tabloide. Konklusjonen blir viktigst – og premissene uinteressante. Jeg ser også en negativ utvikling i at straffesaker blir underholdning. 

Hvem har inspirert deg? 

– Flere, men først og fremst gode kolleger – og gode “motparter”. 

Hvorfor valgte du å bli jurist? 

– Egentlig en tilfeldighet – som jeg i dag er veldig glad for. 

Hva er den viktigste egenskapen en bør ha i jobben din som jurist?

– Nysgjerrighet, både på jus og faktum – og evnen til undring. 

Har du en favorittbok?

– Jeg har mange. Pt leser jeg for andre gang Simon Strangers “Leksikon om lys og mørke” og tillegg har jeg påstartet “Byens spor – skyggeboken”. 

Et studieminne som har festet seg ekstra godt? 

– Det gode fellesskapet jeg hadde med mine studentvenner, og spenningen knyttet til eksamenene særlig på 2. og 3. avdeling. 

Hvor ofte sjekker du jobbmailen på fritida? 

– Svært sjelden. 

Blir du stressa hvis du ikke har telefonen i nærheten?

– Nei – jeg blir ikke stresset – men likevel ønsker jeg å være tilgjengelig 24/7.  

Hvordan musikk ligger i spillelista di om dagen? 

– Mye 80-talls, men med to tenåringer fortsatt i huset blir det også en god del “2019-talls” –heldigvis. 

Ledige stillinger:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020