Kutter ut søknads­brev ved jobb­rekruttering

– Søknadsbrevet er på mange måter unødvendig, mener Bufdir.

Onsdag, 31. juli 2019 - 9:39

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Oslo skal i et prøveprosjekt kutte ut det tradisjonelle søknadsbrevet ved rekrutteringsprosesser.

– Søknadsbrevet er på mange måter unødvendig. Det sier ingenting om hvordan man kan utføre de enkelte arbeidsoppgavene, men heller hvor god du er til å skrive en søknad, sier seniorrådgiver Hanne Revholt til Jobbnorges nettsted.

– En kan for eksempel være en fantastisk saksbehandler, selv om man ikke nødvendigvis kan formulere seg godt nok i et søknadsbrev, mener avdelingsdirektør Tone Anderson Torske.

I prosjektet skal det ved utlysninger ikke være noen funksjon som heter søknadsbrev, men CV-en til den enkelte må være mer utfyllende. 

– Vi i staten er forpliktet til å følge det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Da skal vi ansette den personen med best kvalifikasjoner. For at dette skal gjøres på en mest profesjonell måte må vi da luke ut unødvendig informasjon som gjør at man kanskje kan helle mer mot den ene eller den andre kandidaten, sier Budfir.

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020