Ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Søknadsfrist: 
26.06.2022
 
Om stillingen
Vi søker en dyktig jurist som ønsker å bidra til at vi lykkes med vårt samfunnsoppdrag.
Stillingen er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og støttetjenester. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, felles juridiske tjenester og IKT- og administrativ støtte.
Som rådgiver/seniorrådgiver vil du inngå i vårt kvalitetssikringsteam som en av flere jurister, hvor stabsjuristen har det overordnede faglige ansvaret for teamet. Stillingen gir mulighet for allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter til å påvirke et spennende fagområde i utvikling. Sentrale oppgaver for kvalitetssikringsteamet er klagebehandling av klarerings- og innsynssaker, juridisk rådgivning, arbeid med kvalitetssikring av saksbehandling og arbeidsprosesser, personvern, digitalisering, lov- og forskriftsarbeid, samt faglig utvikling spesielt innenfor lov om nasjonal sikkerhet med forskrifter (sikkerhetsloven).
Det vil videre kunne være behov for at du bidrar innenfor hele direktoratets portefølje. Kvalitetssikringsteamet samarbeider og bistår på tvers av virksomheten, og gir råd både til ledelsen og til fagseksjonene. Du vil også få anledning til samhandling med andre virksomheter som for eksempel Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre klareringsmyndigheter, herunder bidra i felles utviklingsarbeid. Du må være fleksibel med tanke på andre arbeidsoppgaver i virksomheten.
Søknadsfrist: 26. juni 2022

Ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Vil du bidra til å beskytte våre nasjonale verdier? - Sivil klareringsmyndighet

 

Du må ha

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Relevant juridisk arbeidserfaring, særlig med saksbehandling og faglig rådgivning. Erfaring med kvalitetssikring av saksbehandling og arbeidsprosesser vil bli vektlagt.
 • Et godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning
 • God systemforståelse og IKT-kompetanse
 • Interesse for samfunnsoppdraget, forebyggende sikkerhet og personellsikkerhet
 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • Erfaring fra personellsikkerhetsfaget/forebyggende sikkerhet
 • Erfaring fra selvstendig utrednings- og prosjektarbeid

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du viser initiativ, handlekraft og har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre må du være løsningsorientert samtidig som du jobber strukturert, effektivt og er flink til å planlegge. Det er nødvendig at du er fleksibel og evner å prioritere arbeidsoppgavene i tråd med virksomhetens behov. Du må ha evne til helhetlig tenkning på tvers av fagområder.

Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner. I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til virksomheten, du har integritet og er resultat- og utviklingsorientert.

Som ansatt i en organisasjon med samfunnskritisk funksjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Du vil få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til et viktig samfunnsoppdrag for trygghet og sikkerhet i Norge.

 • Et hyggelig arbeidsmiljø sammen med profesjonelle, pålitelige og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Felles kantine
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidssituasjon dersom det er behov for det

Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364) i lønnsspenn kr 560 000,- til kr 700 000,-. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneder prøvetid.

For å bli innplassert i stilling som seniorrådgiver må du ha erfaring fra selvstendig utrednings- og prosjektarbeid.

For å komme i betraktning må søknad med CV fylles ut via Jobbnorge. Attester, vitnemål og referanser skal vedlegges.

Søknadsfrist: 26.06. 2022

Tiltredelse snarest og etter nærmere avtale. 

Krav om sikkerhetsklarering

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til og autoriseres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET, og kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk. Det er en forutsetning at nødvendig klarering og autorisasjon kan opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet. Dette stiller krav til din lojalitet, dømmekraft og pålitelighet - nødvendige egenskaper for ansatte i en organisasjon med spesielle krav til sikkerhet.

Generelt

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en i til sammen to år de siste fem årene. 

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodning ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Kontaktpersoner:

Direktør Gudmund Gjølstad, 906 12 880, e-post: gudmund.gjolstad@skm.stat.no

Avdelingsdirektør Therese Brogård, 909 64 225, e-post: therese.brogaard@skm.stat.no

Om Sivil klareringsmyndighet

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. Som den sentrale sivile klareringsmyndigheten er vårt samfunnsoppdrag å beskytte nasjonale verdier ved å redusere risikoen for innsidere. Vi har blant annet ansvar for å vurdere klarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med sikkerhetsloven med forskrifter.

Vårt arbeid skal gi merkbare effekter for samfunnet og brukerne knyttet til justis- og beredskapssektoren sine hovedmål rettsikkerhet og trygghet i samfunnet.

Søknadsfrist: 26. juni 2022

Arbeidsgiver: Sivil klareringsmyndighet

Kommune: Moss

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Oslo statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
30.06.2022
Vil du bidra til å beskytte våre nasjonale verdier? - Sivil klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
30.06.2022
Universitetet Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2022