Jurist til Arbeidsmarkedsavd

LOGO Arbeids- og sos dep
Søknadsfrist: 
16.08.2020

Vi styrker det juridiske miljøet

Jurist til Arbeidsmarkedsavd

Arbeids- og sosialdepartementet

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig og erfaren jurist til juridisk seksjon i Arbeidsmarkedsavdelingen.

Seksjonen består for tiden av åtte kompetente jurister med solid erfaring.

Ansvarsområder

Seksjonen har ansvar for et vidt sett av regelverk som dekker ulike områder av arbeidsmarkedet. Blant disse er reglene om dagpenger under arbeidsløshet og permittering, regelverket for arbeidsmarkedstiltak og om arbeidsinnvandring, herunder EØS-reglene for fri bevegelighet av personer. Andre ansvarsområder for seksjonen er blant annet lov om allmenngjøring av tariffavtaler, regelverket for utsendte arbeidstakere, lov om lønnsplikt under permitteringer, lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og de alminnelige aldersgrensene i arbeidslivet.

Som jurist hos oss vil du arbeide med alle regelverkene som ligger til seksjonen, med mulighet til fordypning innen enkelte av fagområdene. I tillegg til de juridiske oppgavene som lov- og utredningsarbeid, vil du også håndtere andre oppgaver relatert til departementets rolle som sekretariat for politisk ledelse.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med meget gode resultater
 • Erfaring med ett eller flere av regelverkene seksjonen har ansvar for
 • Erfaring med lov- og forskriftsarbeid er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeidsevner
 • Du er strukturert og jobber selvstendig
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Du trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger, evner å tenke helhetlig og bidra inn i tverrfaglige sammenhenger

Vi tilbyr

 • et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelig kolleger
 • spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnsspenn kr 500 000–750 000 avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. 

Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. 

Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Departementet vil svare på krav om unntak fra den offentlege søkerlisten før den blir offentliggjort.

Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Cathrine Opstad Sunde på telefon 913 69 161.

Ilja C. Hendel

pc og løve

Om departementet og avdelnigen

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 200 tilsatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Arbeidsmarkedsavdelingens oppgave er å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken. Avdelingen har videre koordineringsansvar for departementets internasjonale arbeid som berører flere av departementets avdelinger. Avdelingen har om lag 35 medarbeidere fordelt på tre seksjoner.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Industri Energi - et forbund i LO
Søknadsfrist: 
26.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021