Jurist, Seksjon Tilsynsutvikling og juss

LOGO Mattilsynet
Søknadsfrist: 
16.02.2020

Vi søker en dyktig, erfaren og utadvendt jurist-medarbeider. Ved tilsetting vil vi legge stor vekt på personlig egnethet. Mattilsynet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Jurist, Seksjon Tilsynsutvikling og juss

Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr

Ved Mattilsynets hovedkontor, seksjon tilsynsutvikling og juss, har vi ledig en stilling som jurist. Ved seksjonen er vi i dag ti medarbeidere, herav fire jurister. Vi jobber i all hovedsak tverrgående med oppgaver knyttet til Mattilsynets utøvende tilsynsarbeid. Vi har et særskilt fokus på forvaltningsrettslige forhold og utvikling av tilsynsmetoder, der bl a digitale verktøy og samarbeid med andre offentlige og private aktører inngår. Seksjonen koordinerer også arbeid i etaten med rettslige prosesser. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og koordinering av forvaltningsrettslige spørsmål og problemstillinger i tilsynssammenheng
 • Utvikling og vedlikehold av retningslinjer for tilsyn, saksbehandling og virkemiddelbruk
 • Deltagelse i prosjekter, herunder digitale verktøy for tilsyn
 • Noe presentasjons- og foredragsvirksomhet internt og eksternt
 • Andre juridiske oppgaver ved behov 

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen / mastergrad i rettsvitenskap
 • Minst tre års arbeidserfaring som jurist i offentlig forvaltning
 • Saksbehandlererfaring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Interesse for personvern og digital utvikling av offentlig tilsyn 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, med god evne til omstilling og prioritering av arbeidsoppgaver
 • Evne til å forstå komplekse problemstillinger og fremstille disse på en lett forståelig måte
 • Trives i et arbeidsmiljø der det ofte er høyt tempo i arbeidet 

Vi tilbyr

 • Faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat med forvaltningsansvar på fagområder med viktig samfunnsmessig betydning, og med stor oppmerksomhet og interesse blant politikere, media, næringsaktører og forbrukere
 • En spennende, men krevende arbeidshverdag
 • Teamarbeid og selvstendighet
 • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted Oslo (pt Adamstua, fra april 2020 Holberg terrasse (Stensberggata)
 • Innplassering som rådgiver eller seniorrådgiver med årslønn kr 550.000 – 670.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.

 

Kontaktinformasjon:

 • Seksjonssjef Kjetil Berg - 22 77 85 09

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Sivil Klareringsmyndighet
Sivil klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
20.09.2020
LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020