Jurist med erfaring fra utredningsarbeid (vikariat)

LOGO Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020

Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Jurist med erfaring fra utredningsarbeid (vikariat)

Justervesenet

Om stillingen:

Til Avdeling for utredning og regelverk søker vi en dyktig jurist med erfaring fra utredningsarbeid.

Avdelingen har til sammen 3,5 ansatte, hvorav to er jurister. Vi utfører løpende utredninger i tråd med utredningsinstruksen for å sikre at Justervesenet utfører sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Utredningene danner ofte grunnlag for regelverksendringer. Regelverket danner grunnlag for hvor og hvordan Tilsynsavdelingen jobber i tilsynet. Avdelingen jobber tett og godt sammen om oppgavene, og har utstrakt samarbeid med Tilsynsavdelingen. I tillegg til utredninger og regelverksarbeid, utfører avdelingen noe saksbehandling i etterkant av tilsyn. Avdelingen har også godt samarbeid med overordnet departement og deltar i internasjonalt arbeid både på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Til Avdeling for utredning og regelverk søker vi:

Jurist med master i rettsvitenskap og minst 3 års erfaring fra utredningsarbeid, vikariat 10 mnd.

Arbeidsoppgaver:

 • utredning i tråd med utredningsinstruksen
 • regelverksutvikling
 • besvare spørsmål fra publikum om Justervesenets regelverk
 • saksbehandling knyttet til oppfølgingssaker etter tilsyn
 • mulighet for deltagelse i internasjonalt samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • erfaring med utredningsarbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker en medarbeider som:

 • er nøyaktig i det juridiske arbeidet
 • har evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • har god formidlingsevne
 • har evne til å gjøre vurderinger ut ifra overordnede føringer
 • har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og strukturert
 • tar initiativ og arbeider godt selvstendig

Vi kan tilby:

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid/sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Les gjerne mer om Justervesenet på vår hjemmeside www.justervesenet.no

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 500 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved kontakt med avdelingsleder Eli Mogstad Ranger telefon 997 91 409 eller seniorrådgiver Berit Hallenstvedt på telefon: 64 84 84 25. Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad/CV via knappen «søk stillingen» på denne siden, innen 28.09.20. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Søknaden skal merkes med referansekode UR 20-1.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20

Om Justervesenet

Justervesenet har ansvar for at det er nasjonal og internasjonal tillit til målinger i Norge. Vi er nasjonalt kompetansesenter for måleteknikk, forvalter det måletekniske regelverket og fører tilsyn med målinger som ligger til grunn for kjøp og salg. Justervesenet utvikler og vedtar regelverk innen måleteknikkområdet, med mål om bl.a. å ha et regelverk som er harmonisert med tilsvarende regelverk internasjonalt. Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi er ca. 100 medarbeidere totalt og har moderne kontor- og laboratoriefasiliteter ved hovedkontoret på Kjeller.

Vi har i tillegg 5 distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid. Justervesenet representerer Norge i flere internasjonale traktater, bl.a. Meterkonvensjonen innen måleteknikk og OIML innen lovregulert måling, er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC, og er partner i europeiske forskningsprogram innen måleteknikk. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan (TKO) for 2 EU-direktiv.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NAV
NAV Kontroll styringsenhet
Søknadsfrist: 
25.10.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
28.10.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Verisure
Verisure AS
Søknadsfrist: 
06.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
15.11.2020