Juridisk rådgjevar

LOGO Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020

Øystre Slidre kommune har ledig stilling som juridisk rådgjevar. Stillinga rapporterer direkte til rådmannen. Juridisk rådgjevar skal gje råd og støtte til rådmannen og hans administrasjon i alle juridiske spørsmål innan kommunal forvaltning og ha ansvar for arbeidsoppgåver der juridisk kompetanse er nyttig å ha.

Juridisk rådgjevar

Øystre Slidre kommune

Vi søker etter ein fagleg sterk, systematisk, entusiastisk og utviklingsorientert medarbeidar.  Du må vera fagleg trygg, kunne kommunisere godt med leiarar og medarbeidarar i kommunen og medverke til samhandling på tvers i organisasjonen. Du kan gjerne ha arbeidserfaring der du har jobba med juridiske problemstillingar eller erfaring frå kommunal sektor. Personlige eigenskapar vil bli tillagt vekt.

Ta gjerne kontakt for ei samtale om stillinga med rådmann Jostein Aanestad, tlf. 991 65 935. 

Arbeidsoppgåver

Sentrale arbeidsområde:  

 • Juridisk rådgjeving innan alle relevante rettsområder for kommunal forvaltning og drift.
 • Utarbeiding og oppfølging av avtalar og avtalerett
 • Personvern 

Det kan bli lagt andre oppgåver av strategisk og utviklingsretta karakter til stillinga.

Kvalifikasjonar

Ønska kvalifikasjonar og utdanningsnivå:  

 • Master i rettsvitenskap
 • Arbeidserfaring med oppgåver innan juss, gjerne frå kommunal sektor
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne 

Personlege eigenskapar

 • Evne til å jobbe sjølvstendig og tverrfagleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Utviklings- og løysingsorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode analytiske evner 

Vi tilbyr

 • Gode faglege og personlege utviklingsmoglegheiter
 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver 
 • Eit godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidarar
 • Lønn etter avtale

 

Andre opplysningar:

Det vert gjort merksam på at namnet på ein søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bedt om at namnet blir unnteke offentleg søkjarliste. Ev. ønskje om å bli unnteke offentleg søkjarliste må grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkjaren vert varsla dersom ønskje ikkje kan takast til følgje.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Sivil Klareringsmyndighet
Sivil klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
20.09.2020
LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020