Juridisk rådgiver

LOGO NVE
Søknadsfrist: 
30.10.2019

Vil du bli en del av vår seksjon for energimarkedsrett? 

Juridisk rådgiver

NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi

Som jurist hos oss må du like å jobbe bredt innen energimarkedsområdet. Vi er i dag 8 personer som bistår alle fagseksjonene i avdelingen for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med juridiske vurderinger.

RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser og engrosmarkeder, utenlandsforbindelser og omsetning av kraft til sluttbrukere.  Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen tilrettelegger for at energisystemet tjener samfunnet på best måte.

Utviklingen av energisystemet i EU har stor betydning for Norge. RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Avdelingen har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. Vårt ansvarsområde grenser også mot andre sektormyndigheter, som forbruker-, konkurranse- og finansmyndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte og selvstendige juridiske oppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde
 • Vurdere enkeltsaker og veilede om forståelsen av relevant regelverk
 • Utforming og kvalitetssikring av enkeltvedtak 
 • Bistå i utforming av forskrifter og forskriftshøringer, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet
 • Bidra i nordisk og europeisk regulatorsamarbeid
 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk 
 • Min. 2-3 års relevant arbeidserfaring fra privat virksomhet eller offentlig forvaltning. Det er ønskelig at du har generell forvaltningskompetanse og/eller kompetanse på energirett, EU- og EØS-rett, markedsregulering eller regulering av monopol
 • Det vektlegges positivt om du har interesse for og/eller kunnskap om digital informasjonsforvaltning 

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe selvstendig samtidig som du trives godt med samarbeid
 • Du liker å ta ansvar, er strukturert og kvalitetsbevisst 
 • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du kan håndtere mange og varierte oppgaver 
 • Du bidrar aktivt til det faglige og sosiale fellesskapet
 • Du jobber mål- og resultatorientert og leverer til avtalt tid

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder 
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt 
 • Mulighet for å engasjere seg i internasjonalt arbeid, både europeisk regulatorsamarbeid og bistandsprosjekter
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid) 
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk 
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken 
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
 • Stillingen lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver (1434/1364) etter kvalifikasjoner i lønnspennet kr 500 000 – 700 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Longyearbyen
Longyearbyen Lokalstyre
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO NVE
NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020