Fag

Kan arbeids­giver gi pålegg som begrenser ferien?

Er det slik at vi er helt fristilt arbeidsgivers pålegg og ønsker i ferien? Les advokat Ragnhild Bø Rauglands fagartikkel her. 

«Du har sagt opp sjølv»

Jussformidlingen opplever at arbeidstakarar som har fått ei munnleg oppseiing tidvis møtast med at «du har sagt opp sjølv», og på denne måten startar i bratt motbakke i kampen mot ei eventuell urettmessig oppseiing, skriver Vegard Nerland.

Fagartikkel

Oppsigelser ved ned­bemanning stiller en rekke arbeids­rettslige krav

Det er i dagens arbeidsmarked en frykt for at unntakstilstanden og den videre utviklingen på sikt vil føre til varige nedbemanninger. Lov og avtaleverk stiller krav til arbeidsgiver både når det gjelder oppsigelsesgrunnlag og saksbehandling for at en nedbemanning skal være saklig, og derav lovlig, skriver advokat Rachna Rohatgi Khan.

Thea Larsen Normann (Foto: Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix og Juristforbundet)

Korona­viruset: Hva kan skje med arbeids­forholdet? 

Utbruddet av koronaviruset vil kunne skape store utfordringer for det norske arbeidslivet, skriver Thea Larsen Normann, advokatfullmektig ved Juristforbundets advokatkontor. 

Nye varslingsregler fra 2020

Tidligere var kun ansatte og innleide omfattet, mens varslingsreglene nå også vil gjelde for elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter og personer under opplæring og i arbeidsmarkedstiltak.

Likestilling og forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Juristforbundet opplever fra tid til annen at medlemmer tar kontakt fordi de mener å ha blitt diskriminert som søker til en stilling, ved ansettelse eller på arbeidsplassen. Det må i slike tilfeller foretas en vurdering av om forskjellsbehandlingen er ulovlig.

Genetisk kartlegging gir mange nye juridiske spørsmål

Å la en gentest fortelle deg om mulige fremtidige sykdommer kan virke både forlokkende og skremmende. Men hvor lagres resultatene og hva brukes de til av andre?

Fagartikkel

Rapport: Hva er årsaker til forskjellene i kommunenes byggesaks­gebyr ?

Mange kommuner famler ved den årlige fastsetting av byggesaksgebyrene. Disse kommunene behøver definitivt ikke ta skylden for dette alene. Den kan vanskelig leses på annen måte, rapporten som foreligger nå.

Fagartikkel

Lokale lønns­forhandlinger: To gode råd

Leder av Juristforbundet – Stat hjelper deg med disse rådene i forkant av lokale lønnsforhandlinger. 

I tilknytning til signeringen av den nye FN konvensjonen deltok også et norsk lag i den internasjonale meklingskonkurransen i Singapore. Her er laget med sine coacher (Foto: privat)
Fag

«Ny FN-konvensjon om mekling - og gull til Norge»

Delegater fra hele verden var samlet i Singapore første uken i august for å overvære signering av FN konvensjonen om mekling – The Singapore Convention, skriver konfliktmekler Roar Thun Wægger.

Foto: iStock
Fag

Hva forventes av fremtidens jurister og advokater?

I takt med automatisering og digitalisering vil etterspørselen etter kompetanse hos jurister og andre akademikere endre seg markant i årene fremover, skriver Juristforbundets informasjonssjef Jan Lindgren.

Foto: iStock
Debatt

Det internasjonale voldgifts­miljøet omtales ofte som «pale, male and stale»

Ordrimet er ment å signalisere at dette miljøet er befolket av en relativt ensartet gruppe mennesker: Menn med grått hår som har et visst antall år på baken, skriver Ola Ø. Nisja.

Foto: Jonas Selim/Forsvaret
Bokanmeldelse

«Regel­verket for Kyst­vaktens bistand til politiet er sammensatt og uoversiktlig»

Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl anmelder her Arild Aaserøds bok Kystvaktens politi- og påtalemyndighet.

Milepæl for statsstøtteregler om like vilkår for offentlig og privat virksomhet

Virke har, som den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, ofte sett tilfeller der det offentlige har konkurrert på andre vilkår enn det bedriftene selv har mulighet til. Vi har forståelse for at EFTAS overvåkningsorgan, ESA, har innledet en prosess knyttet til skattefritaket som offentlig næringsvirksomhet har.

Juristforbundet oppretter fagutvalg 

Nå søker Juristforbundet etter jurister som kan utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter. 

Sider