Er du vår nye erfarne jurist med interesse for kontraktsoppfølging og offentlige anskaffelser?

Søknadsfrist: 
01.02.2022
 
Om stillingen
Vi søker etter en erfaren jurist som kan ivareta et bredt spekter av oppgaver knyttet til juridisk saksbehandling, offentlige anskaffelser, oppfølging av kontrakter og annen rådgivning og saksbehandling. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder for jus og anskaffelser.
Seksjon for jus og anskaffelser skal gjennom gode anskaffelsesprosesser, effektiv kontraktsadministrasjon og strategisk juridisk rådgivning bidra til å sikre oppnåelse av AtBs overordnede mål om best mulig kollektivtrafikk og mobilitet for Trøndelags befolkning.
Til stillingen ligger saksbehandling og rådgivning innenfor flere av seksjonens ansvarsområder, som kontraktsoppfølging, offentlige anskaffelser og generell juridisk saksbehandling. Seksjonen har et bredt spekter av spennende oppgaver, og det må påregnes stor fleksibilitet i stillingens innhold. For den rette kandidaten er det store utviklingsmuligheter, og veien til større ansvar er kort.
Vi ser etter deg som er klar for faglige utfordringer i et innovativt, inkluderende og fremtidsrettet selskap som opererer i grenselandet mellom det privatrettslige og offentligrettslige.
Søknadsfrist: 01.02.2022

Er du vår nye erfarne jurist med interesse for kontraktsoppfølging og offentlige anskaffelser?

AtB: Trøndelag fylkeskommune

 

Arbeidsoppgaver

 • Generell juridisk rådgivning innenfor alle virksomhetens områder, hovedsakelig innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og generell juridisk saksbehandling
 • Gjennomføring av mindre omfattende anbudskonkurranser
 • Bistå i gjennomføring av større anskaffelsesprosjekter
 • Yte bistand i forbindelse med kontraktsoppfølging og oppfølging av leverandører
 • Gi faglig støtte innen ved kontraktsinngåelse og kontraktsforvaltning, herunder endringsmeldinger og avrop
 • Veilede i praktisk bruk av relevant regelverk
 • Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet må påregnesKvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i Rettsvitenskap
 • Erfaring med juridisk rådgivning og saksbehandling innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • God kjennskap til offentlige anskaffelser og kontraktsrett
 • Erfaring fra bruk av IT som arbeidsverktøy er en forutsetning
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper er en forutsetningPersonlige egenskaper

 • Vi søker deg som har god samarbeids- og kommunikasjonsevne, og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og evner å jobbe selvstendig
 • Du har en evne til å se helhetlig på problemstillinger
 • Du er strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Du evner å være en trygg og tydelig fagperson
 • Du er nytenkende og bidrar til utvikling og forbedring innen fagområdet
 • Du trives i en hektisk hverdag, og du har stor arbeidskapasitet
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er ansvarlig, involverende og fremtidsrettet.Vi tilbyr

 • Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at AtB når sin visjon Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag
 • Du vil bli en del av et utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger
 • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Iht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Om arbeidsgiveren

AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2021 for ca. 2,4 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.


Arbeidsgiver: AtB
Stillingstittel: Senior jurist
Søknadsfrist: 01.02.2022
Ansettelsesform: Fast
 
SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Forbundsadvokatene, Fagforbundet
Søknadsfrist: 
19.05.2022
Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022