Dommerfullmektig

Søknadsfrist: 
01.11.2021
 

Om oss

Buskerud tingrett er en førsteinstans domstol med fire rettssteder som ledes av en sorenskriver og en nestleder. De fire rettstedene er Drammen, Hokksund, Kongsberg og Hallingdal. Det er i dag 22 dømmende årsverk herunder 9 dommerfullmektiger og en samlet bemanning på ca. 50 årsverk i rettskretsen. 
 
Søknadsfrist
1. november 2021
 

 

Dommerfullmektig

Buskerud tingrett

1 ledig stilling som dommerfullmektig

Det er 1 ledig stilling som dommerfullmektig ved Buskerud tingrett med kontorsted på Kongsberg, men det må påregnes noe reisevirksomhet til de øvrige rettsstedene. 

Stillingen som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, stor variasjon i saker og et godt miljø for læring. 

Dommerfullmektiger i Buskerud tingrett kan påregne en travel hverdag med spennende oppgaver. Alle dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje, og de behandler i hovedsak de samme type saker som embetsdommerne.

Dommerfullmektigene i Buskerud tingrett gjennomgår et opplæringsprogram de to første ukene, og blir deretter fulgt opp av to faddere. Vi legger vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor brukerne av domstolens tjenester. Lønn i henhold til gjeldende dommerfulllmektigavtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse. 

Aktuelle søkere vil bli bedt om å legge frem attest fra Strafferegisteret. Tiltredelse for stillingene skjer etter avtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud tlf 47413909 eller nestleder Anne Kristin Vike tlf 32211608. 

 

SØK HER:

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021
Byggesak, Lindesnes kommune
Søknadsfrist: 
24.10.2021
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021