Debatt

«La samfunns­utviklingen gå sin gang. Det er ikke lenger et valg å flytte fra celle­kontoret»

Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy har fem råd for å gjøre de beste valgene for kontorlandskap.

Debatt

Hvordan være tillits­valgt i en krisetid?

Dette er en krevende tid å være tillitsvalgt. Hvordan kan man være den beste tillitsvalgte når samfunnet er i krise?, spør Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat.

Atle Sønsteli Johansen
Debatt

Omgåelser av arbeids­taker­rettigheter: «Behov for lov­endring»

Nye måter å organisere virksomheter på utfordrer arbeidsmiljølovens formål om trygge ansettelsesforhold, skriver LO-advokat Atle Sønsteli Johansen.

Heffermehl debatt
Debatt

«Et katastrofe­varsel»

Julian Assange-saken er et katastrofevarsel for vårt eget rettsvesen, mener Fredrik. S. Heffermehl.

«Advokater er livredde DEG»

- Advokater skal hjelpe folk. Deg og meg. Men etter nettsidene deres å dømme, virker de mest opptatt av seg selv, skriver Magnus Liøkel.

«Vilkårlig vern for svindelofre»

ID-tyveri og BankID-svindel reiser rettssikkerhetsspørsmål. Hva er svindelofferets reelle mulighet til å få saken prøvd og avgjort? skriver Line Utne Norland i Jussbuss. 

Vil ha NATO Centre of exellence innen operasjonell rett i Norge

Norge er, og har vært, en forkjemper for småstatenes syn på rettsutviklingen innen krigens folkerett. Denne statusen som Norge nyter i utviklingen av folkeretten gjør Norge til en meget aktuell kandidat som vertskap for et CoE innen operasjonell rett, skriver Andreas Almås-Norum.

F.h. Elisabeth Stura fra Legeforeningen, arbeidsgruppens leder Lise Reiersen fra Juristforbundet, Heidi Roald fra Psykologforeningen og Michael Rummelhoff fra Juristforbundet.

«De svake nedprioriteres»

Godtgjørelsen fra det offentlige til aktører i domstolpleien er til syvende og sist et verdispørsmål, skriver advokat Lise Reiersen.

- Skal gjøre vårt ytterste for å gi gode råd, gode løsninger og en god opplevelse

For en bank som ligger i toppen på kundetilfredshet, er det ikke hyggelig de gangene folk ikke er fornøyde, skriver Handelsbankens Lars N. Sæthre

Når banken ikke behersker elementær panterett

Jeg er i dag en fornøyd kunde hos Danske Bank, men ønsket å bli med på avtalen med Handelsbanken. Det har vist seg ikke å være så enkelt, skriver advokat Christian Lundin.

– Tilsynsutvalget for dommere - et rettssikkerhets­problem

Det bør etableres en klageinstans, men med silingsadgang. For det er ikke å nekte for at organer ala Tilsynsutvalget har en tendens til å tiltrekke det man på folkelig norsk benevner som kranglefanter, skriver tingrettsdommer Oddmund Gamst.

«Er ikke dagens rettshjelpsordning skandale nok til at den må endres?»

NAV-skandalen viser hvor store skandaler som må oppstå før myndighetene forstår at systematisk nedbygging av rettsstaten får konsekvenser, skriver Petter Dines Olsen i Jussbuss.

«Meldeplikten til barnevernet tolkes feil»

Etter innlegg og kronikker i ulike aviser om taushetsplikt og vilkårene for å sende meldinger til barnevernet, har jeg fått en rekke henvendelser fra foreldre som urettmessig er blitt utsatt for såkalte bekymringsmeldinger uten at melder har hatt grunn til å tro grunn til å tro barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skriver Bente Ohnstad.

«Vilje til å ta ansvar»

Erkjennelse av faglig svikt er smertefullt for en profesjonsutøver, selv om det dreier seg om en kollektiv svikt, skriver Håvard Holm og Katrine Bratteberg. 

Tech-kommisjon: Forventer delt arbeids­marked og flere frilansere

I Danmark anbefaler en kommisjon rammer for digitaliseringen, skriver Jan Lindgren.

«Retten til å bli dømt av en binær tallrekke»

Er det på tide å tenke større når det gjelder effektivisering av domstolene? spør Benjamin Westbye Pedersen i Jussformidlingen.

Sider