Debatt

Rannveig Sørskaar og Fredrik Wold

– Hva har vi lært om arbeids­markedet under pandemien, og hvordan skal vi bruke denne kunnskapen?

De viktigste stikkordene er digitalisering, endringsvilje og ikke minst fleksibilitet, skriver Rannveig Sørskaar og Fredrik Wold. 

Bokanmeldelse

- Rystende, men nødvendig lesning

Det er en begivenhet at dr. philos. Kari Killén, vår Grand old lady på barnevernsområdet, i år kommer med to nye bøker, sjette utgave av Sveket I og en egen bok med tittelen Undersøkelser til utsatte barns beste. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid.

Herman Sørensen Berg

Er overtakelses­forretning riktig medisin på konflikt­nivået i husleie­forhold?

«Mangel» er et smertefullt begrep. Det er hverken gøy å motta det, eller å fremsette det. Ordet i seg selv vil kanskje for mange assosieres med konflikt og merarbeid. For oss som jobber med kontraktsretten, er ordet en tilbakevendende kilde til hodebry. Hvorfor er det slik?, spør Herman Sørensen Berg.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

- Vi trenger juridisk kompetanse i alle kommuner

Ansatte jurister i alle kommuner har vært en sentral målsetting for Juristforbundet i snart 25 år, men aldri har vi arbeidet så intenst med dette som i dag, skriver Juristforbundets president, Håvard Holm.

Inkluderings- og mangfoldsutvalg

– Etnisk diskriminering i Norge må stoppes

I april i år fattet Diskrimineringsnemnda et vedtak hvor den konkluderte med at et av Juristforbundets medlemmer hadde blitt ulovlig diskriminert av politiet på grunn av etnisitet, skriver Hallvard Øren og Isis Sunniva de Leon i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Domstol­administrasjonens tanker om lokale retts­sentra

Tanken bak lokale rettssentra er å samle en del justisoppgaver som er spredt på ulike sektorer til ett sted på lokalt nivå, skriver DAs styreleder Bård Tønder.

Kriminalomsorgen: - Innsattes ringetid er under utvikling

Vi i kriminalomsorgen er enige i at tiden er moden for å se på hvordan vi kan gjøre situasjonen knyttet til ringetid bedre for de domfelte. Derfor har vi allerede satt i gang et arbeid med dette, skriver Lise Sannerud, direktør i kriminalomsorgsdirektoratet.

«Rus og maktmidler—en tidsinnstilt bombe»

En større skandale rulles opp. Politiets maktbruk mot narkotikabrukere er under lupen og det begynner å bli opplagt at etaten systematisk har brutt menneskerettighetene, skriver Roar Mikalsen.

«Fortrinnsretten er vel og bra, så lenge du vet om den!»

Se for deg følgende; du er ansatt i en jobb du elsker. Du brenner for faget, trives med kollegaer og føler du har en arbeidsplass som virkelig passer. Plutselig dumper det ned en oppsigelse i postkassen, og du blir dessverre bedt om å pakke sammen sakene.

Kirsten Bleskestad

Dette betyr den nye domstol­strukturen for dommerne

Den nye domstolstrukturen påvirker arbeidshverdagen til mange av våre medlemmer. Derfor har Dommerforeningen (DnD) forhandlet fram en avtale med Domstoladministrasjonen (DA) for å sikre medlemmenes arbeidsbetingelser på en best mulig måte, skriver Dommerforeningens leder.

«Begrepenes ubegripelighet og konsekvensen for samfunnsdigitaliseringen»

Vi håper at juristene nå kan melde seg på debatten og være med å ta ansvar for digitaliseringen av Norge, skriver Silje Emilienne Aanderud-Larsen og Frode Preber Ettesvoll.

«Korona-pandemien fører til flere avslag på familiegjenforening»

Det siste året har Jussformidlingen lagt merke til en markert økning i antall avslag på søknader om familiegjenforening som følge av at referansepersoner som er blitt permittert under pandemien, ikke lenger oppfyller kravet om fremtidig inntekt etter utlendingsforskriften § 10-8. Dette fordi dagpenger ikke regnes som inntekt etter forskriften.

«Noen må ta ansvar for svindelofre»

Viktige mekanismer må på plass for at svindelofre skal settes i stand til å imøtegå urettmessige erstatningskrav fra bankene, skriver Jenny Klem i Jussbuss.

Lars Sørgard og Karin Stakkestad Laastad (Foto: Konkurransetilsynet)

Er det behov for konkurranse om jus­studenter?

– Samfunnet er tjent med mer konkurranse om jusstudentene ved at nye tilbud får lov å vokse frem, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard og juridisk direktør i tilsynet, Karin Stakkestad Laastad.

Ja eller nei til endring av gradsforskriften?

Bør det åpnes for jusutdanninger flere steder? Debatten har rast den siste tiden. Her redegjør Bachelorutvalget i Juristforbundet – Student for våre tanker om en eventuell endring av gradsforskriften.

«Likt arbeid – ulik lønn: Kvinnelige jurister tjener bare 84,2 prosent av mannlige juristers lønn»

Det viser Juristforbundets lønnsstatistikk. Selv om kvinner leverer det samme som menn i arbeidslivet. Og de når i langt mindre grad opp til toppstillingene. Økt likestilling er et samfunnsansvar, det er vårt felles ansvar, et ansvar for deg og meg, skriver Sverre Bromander.

Sider