Debatt

Erik Nadheim (Foto: UiO/Juristen)

Politikerne som «glemte» kriminalitets­ofrene

I siste del av sin regjeringsperiode synes regjeringen Stoltenberg II å ha vært fornøyd med egen innsats for kriminalitetens ofre. De siste budsjettproposisjonene inneholdt opplistinger av hva som var gjennomført, men lite om ny innsats og ytterligere forbedringer, skriver doktorgradsstipendiat Erik Nadheim.

«Adjø, stud.jur.-monopol»

Det var en gang en tid der Norge kun hadde én jussutdannelse. Jusstudenter ved Universitetet i Oslo kollokvierte i Bergen siden etterkrigstiden. Disse dannet tidlig en pressgruppe for å få etablert et juridisk fakultet i byen mellom de syv fjell.

- Friske påstander om kampen mot ID-tyveri

Sannheten er at finansnæringen har vært en brems når det gjelder rettssikkerheten og rettsutviklingen på dette området, skriver jusprofessorene Marte Eidsand Kjørven og Geir Woxholth.

– Finansnæringen leder an i kampen mot ID-tyveri

Et omfattende fokus på lignende saker i media viste at det var for mange tilfeller av misbruk av slekt og venners BankID for å ta opp lån. Dette er dramatisk og potensielt livsødeleggende for dem som rammes av det. En samlet næring tok derfor tak i dette for to år siden, og har siden lansert flere tiltak som nå er i ferd med å virke, skriver Gry Nergård i Finans Norge. 

Det er på tide at finansnæringen deltar i kampen mot ID-tyveri

For de ofrene som ikke har midler til å gå til retten er situasjonen derfor den samme som før høyesterettsavgjørelsen fra 2020; de forholder seg til en forbruksbank som ikke iverksetter ytterligere tiltak for å kontrollere at låneopptaket ikke foretas av - og utbetales til – en svindler, skriver Maren Moe.

Roar Mikalsen

Vil Påtalemyndigheten støtte menneskerettigheter eller videreføre offentlig panikk?

Ruspolitikken er ute av politikernes hender. Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) har gjort gjeldende menneskerettighetenes beskyttelse for rusreformens forfulgte, og ifølge maktfordelingsprinsippet er det opp til den dømmende makt å belyse en større blindsone.

F.v. Vinnerne nasjonalt 2020: Peder Grennes Hallin og Adrian Martin. Vinnerne  nasjonalt 2021: Ole Forfang og Sigve Nærø Innselset

Forhandlinger med internasjonal tilpasning

Etter å ha vunnet den nasjonale forhandlingskonkurransen for jusstudenter i mars 2020, var vi klare for å reise til USA sammen med Juristforbundet. Vi skulle representere Norge i «the Internatitonal Negotiation Competition» (INC). På grunn av pandemien skjedde ingenting som planlagt, og konkurransen ble utsatt til sommeren 2021.

Vi trenger en frist for tilbakekall av norsk statsborgerskap

Dagens regler om tilbakekall av norsk statsborgerskap skaper uakseptabel usikkerhet, og gjør at mange aldri føler seg trygge på at de er norske. Det er på høy tid at politikerne innfører en frist for tilbakekall, skriver Sveinung Liland Hartveit i Jussbuss.

Lønn: Farer ved å benytte Juristforbundets lønnsundersøkelse ukritisk

Juristen 2/21 bruker mye plass på lønn og lønnsforhandlinger. I denne sammenheng henvises også til Juristforbundets lønnsundersøkelse. I denne sammenheng kan det være av verdi å se på undersøkelsen med et kritisk blikk, skriver tillitsvalgt Gisle Stødle. 

Anders Schrøder Amundsen

Når skal vi få likhet for loven?

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er 246 000 kroner i året. Det er vanskelig nok å leve av en slik inntekt. Bistand fra advokat har man i hvert fall ikke råd til, skriver Anders Schrøder Amundsen.

Ragnhild Bø Raugland

Fra joggedress til jobbe­dress? 

Hvordan er det med kleskoden etter pandemien? spør advokat Ragnhild Bø Raugland. 

Tilbake på kontoret: Hvordan finne en ny balanse, kanskje noe som er bedre enn at «alt blir som før»?

Det er lett å føle at en må være tilgjengelig hele tiden. I noen jobber er det kanskje slik, men for de aller fleste jurister det er sjeldent tilfelle, skriver karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm. 

Roar Mikalsen

Kan sivil ulydighet redde rus­reformen?

– Etter 60 år med en ruspolitikk på totalitære premisser har våre offentlige tjenestemenn blitt så vant til krig mot narkotika at de har glemt at vi har med en unntakstilstand å gjøre, skriver Roar Mikalsen

Rannveig Sørskaar og Fredrik Wold

– Hva har vi lært om arbeids­markedet under pandemien, og hvordan skal vi bruke denne kunnskapen?

De viktigste stikkordene er digitalisering, endringsvilje og ikke minst fleksibilitet, skriver Rannveig Sørskaar og Fredrik Wold. 

Bokanmeldelse

- Rystende, men nødvendig lesning

Det er en begivenhet at dr. philos. Kari Killén, vår Grand old lady på barnevernsområdet, i år kommer med to nye bøker, sjette utgave av Sveket I og en egen bok med tittelen Undersøkelser til utsatte barns beste. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid.

Herman Sørensen Berg

Er overtakelses­forretning riktig medisin på konflikt­nivået i husleie­forhold?

«Mangel» er et smertefullt begrep. Det er hverken gøy å motta det, eller å fremsette det. Ordet i seg selv vil kanskje for mange assosieres med konflikt og merarbeid. For oss som jobber med kontraktsretten, er ordet en tilbakevendende kilde til hodebry. Hvorfor er det slik?, spør Herman Sørensen Berg.

Sider