Debatt

Heffermehl debatt

Kvalitets­kultur eller innbitt ufeilbarlighet?

Feil kan komme til nytte og er råvare for forbedringer. Prestisje og ufeilbarlighet, derimot, avskjærer fra å gjøre seg nytte av feil, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Sider