Byseksjonen søker Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Søknadsfrist: 
01.11.2021

Om Byseksjonen

Byseksjonen (BY) er en av tre seksjoner i Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med byvekstavtaler, herunder statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk. Videre har seksjonen ansvar for bompengefinansiering og trafikantbetaling, inkludert bompengefinansierte bypakker. Seksjonen har også ansvar for miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.
Byseksjonen består av 10 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder.
 

Søknadsfrist: 1. november 2021

 

Byseksjonen søker Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Samferdselsdepartementet

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker en dyktig og erfaren jurist som i hovedsak vil få ansvar for

 • juridiske spørsmål knyttet til bompengefinansiering og trafikantbetaling, herunder organisering, takst/rabatt og statsstøtte  
 • internasjonalt arbeid, herunder Eurovignettdirektivet og EETS-direktivet
 • virkemidler knyttet til lokal luftkvalitet, herunder regelverk for lavutslippssoner, nullutslippssoner og piggdekk
 • parkeringsregelverk

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra lov- og forskriftsarbeid og/ eller utredningsarbeid
 • god kjennskap til relevant lovverk som forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • interesse for samferdselssektoren og politiske beslutningsprosesser

Vi søker deg som er grundig, har gode analytiske evner, kan jobbe selvstendig med komplekse problemstillinger og har god arbeidskapasitet. Du må også kunne kommunisere og samarbeide godt med andre. 

Vi tilbyr

 • Arbeid med dagsaktuelle saker
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 500.000 til 750.000. Det kreves 2-3 års relevant erfaring for innplassering som rådgiver og minimum 5 års relevant erfaring for seniorrådgiver.

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Ingun Hagesveen på telefon 22 24 83 13 / 48 05 38 61.

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her: https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/ 

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021
Lo Logo
Juridisk avdeling, LO
Søknadsfrist: 
10.01.2022