Benedikte Slørdahl Skjærpe

Benedikte Slørdahl Skjærpe

Benedikte Slørdahl Skjærpe

Advokatfullmektig i Forsvarsmateriell

Benedikte Slørdahl Skjærpe har startet som advokatfullmektig i Forsvarsmateriell, i stab/avd. for fellestjenester.