Avdelingsleder

LOGO Trygderetten
Søknadsfrist: 
13.10.2019

Trygderetten ønsker å styrke sin ledergruppe, og har nå to ledige stillinger som avdelingsleder

Avdelingsleder

Trygderetten, Oslo

I embetet som avdelingsleder i Trygderetten vil du få en sentral rolle i virksomhetens videre utvikling, i et organ som er retningsgivende på trygderettsområdet i landet. Vi ønsker oss to nye ledere som kan være med å gjøre virksomheten enda bedre, gjennom aktiv deltakelse i ledergruppen, og ledelse av våre avdelinger som hver består av 13 til 15 kompetente medarbeidere.

Avdelingsledere har følgende ansvarsområder:

 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ledelse av endrings- og digitaliseringsprosesser i avdelingen
 • Ansvar for avdelingens saksavvikling/produksjon og løpende drift
 • Ansvar for også selv å behandle enkeltsaker og være meddommer, på linje med andre juridisk kyndige rettsmedlemmer
 • Aktiv deltakelse i Trygderettens ledergruppe, med de ansvarsområder som tilligger denne

KOMPETANSE

Krav til utdanning og andre formelle krav:

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap) med gode karakterer og være norske statsborgere. Man må videre fylle de formelle vilkårene i Domstolloven til vederheftighet mv, i tillegg til at uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles til embetet.

Følgende erfaringsbakgrunn vil vektlegges:

 • En bred juridisk erfaringsbakgrunn kombinert med god samfunnsforståelse som basis for en faglig trygghet
 • Erfaring fra domstolsarbeid, enten i domstolen eller som advokat/prosessfullmektig
 • Erfaring fra trygderettsområdet er en fordel, men ingen betingelse 
 • Ledererfaring i en eller annen form (personalledelse, prosjektledelse, teamledelse, el lign)
 • Erfaring fra enkeltsaksbehandling
 • Erfaring fra endrings- og digitaliseringsprosjekter vil være en fordel

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner; tydelig og ærlig
 • Evnen til å se folk, være synlig og empatisk
 • Evnen til å generere energi, og også smitte omgivelsene med energien
 • Evnen til å sette, og følge opp mål
 • Evnen til å tenke konsekvens, og også innta et strategisk perspektiv
 • Ryddig og planmessig
 • Godt og smittende humør

Hvorfor velge Trygderetten og denne muligheten?

 • Et sterkt fagmiljø med interessante arbeidsoppgaver i et rettsområde i utvikling
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø (tett samarbeid mellom juridisk-, medisinsk- og attføringskyndige)
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheten til å påvirke og utvikle virksomheten videre
 • Et godt og raust arbeidsmiljø, med attraktive goder (likelønn, høy grad av fleksibilitet og muligheter for trening i arbeidstiden)

Avdelingsleder har i dag en årslønn på kr. 1 061 500 kr.

Tilsetting skjer ved utnevning av Kongens i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til Stein Holmsen, Hartmark Executive Search, tel 907 57 567. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 13.10.2019 på «søk her» nedenfor.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring om å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert til embetet. Trygderetten er en IA-virksomhet.

Kontaktperson:

OM SELSKAPET

Trygderetten er en uavhengig ankeinstans som avgjør tvister mellom privatpersoner og forvaltningen, mv i saker som gjelder trygde- eller pensjonsspørsmål. Arbeids-/ansvarsområdet framgår av lov om Trygderetten av 16. desember 1966.

Trygderetten har om lag 65 årsverk og er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har 12-15 medarbeidere, fordelt på juridiske-, medisinske- og attføringskyndige rettsmedlemmer, rettsfullmektiger og funksjonærer. Trygderetten holder til i nye, moderne lokaler i Nydalen, og går nå inn i en fase med fulldigitalisering av arbeidsprosessene.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020