Anette Fjeld

Anette Fjeld

Anette Fjeld

Møterett for Høyesterett 

Anette Fjeld, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma AS, har fått møterett for Høyesterett.