André Standberg

André Standberg

Partner/advokat i Hammervoll Pind

André Standberg ble partner/advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS i juni.

Han har 20 års erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, entrepriserett, skjønn, kontraktsrett, leierett og eiendomstransaksjoner.

Videre har han omfattende erfaring innen tvisteløsning og prosedyre for alminnelige domstoler, særdomstoler og voldgiftsretter. Standberg har også to års erfaring som eiendomsmegler (1997-1999).