Lønnsoppgjøret kommune (Foto: Juristen)
F.v. Tonje Leborg i Akademikerne, Steffen Handal i Unio, Mette Nord i LO og arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS (Foto: Juristen)

Lønns­oppgjøret i kommune­sektoren i gang 

Akademikerne krever solid reallønnsvekst 

Onsdag, 6. april 2022 - 16:28

– Det er på tide med reallønnsvekst for våre medlemmer etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, sier Tonje Leborg, Akademikernes forhandlingsleder i kommunesektoren.

I dag ble kravene ved årets lønnsoppgjør overlevert til KS.

Akademikerne skriver i en pressemelding at lønns- og forhandlingssystemet «må kunne bidra til å løse virksomhetenes kompetansebehov».

– For å møte fremtidige behov og utfordringer, må lønnen i offentlig sektor være konkurransedyktig. Med en økning i sysselsettingen og samtidig en markert nedgang i arbeidsledigheten siste året bør også offentlig sektor kunne tiltrekke seg og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse, sier Leborg.

Hun viser til en undersøkelse Respons Analyse utførte for Akademikerne i januar i år: Av de spurte som ønsker å bytte jobb, begrunner over halvparten det med ønske om økt lønn. Undersøkelsen viser at privat sektor er den mest attraktive arbeidsgiveren. Kun ni prosent av de spurte kunne tenke seg å jobbe i en kommune eller fylkeskommune (ikke inkludert Oslo kommune) dersom de fikk velge fritt, ifølge Akademikerne.

Forhandlingsfrist er 30. april. Hvis forhandlingene ikke fører fram, går oppgjøret til mekling.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

Forbundsadvokatene, Fagforbundet
Søknadsfrist: 
19.05.2022
Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022