Gry Evensen Skallerud. Foto: Nicolas Tourrenc

Ansetter juridisk ekspert på finansregulatoriske forhold

Gry Evensen Skallerud skal gjøre KPMG "bedre rustet til å bistå norsk finansnæring med transformasjon som følger av regulatoriske endringer."

Tirsdag, 4. februar 2020 - 6:22

- Jeg har fulgt Gry i lengre tid og ønsket å få henne til KPMG. Gry er en av svært få i Norge som har den unike kombinasjonen av tung juridisk kompetanse og operasjonell forretningsforståelse.

Kompetanse om tolkning av regelverk og evne til hensiktsmessig operasjonalisering er avgjørende når vi hjelper våre kunder med etterlevelse av regulatoriske krav eller å skape en effektiv compliance-funksjon for deres virksomhet, sier Johan Røthe, leder for avdelingen “Regulatory Services” i en pressemelding.

Han sier Skallerud har lang erfaring og inngående kunnskap om hvordan regelverksprosesser foregår, både i EU og i Norge.

- Hun har også god kjennskap til hvordan regelverksstrukturen i EU er bygget opp, og hvordan de ulike formene for regulering gjennomføres og følges opp i norsk rett og fra tilsynsmyndigheten. Det er krevende for norske finansforetak å holde seg oppdatert, både på gjeldende regelverk og på det som kommer, og ikke minst forstå hvordan det treffer virksomheten og hvilke muligheter og utfordringer det gir. For ikke å strupe en velfungerende sektor, blir det viktig å fokusere på proporsjonalitet både for finansforetak og tilsynsmyndigheter, sier Røthe.

Skallerud sier i pressemeldingen at hun motiveres av å kombinere den juridiske siden med det praktiske. 

- Finansnæringen er en gjennomregulert bransje og tillit fra både markedet og myndigheter er helt avgjørende for at selskapet skal lykkes. Jeg brenner for å hjelpe compliance-funksjonen å skape verdi, og jeg tror at de foretakene som plasserer compliance i kjernen av virksomheten vil være ledende fremover. Ser man på compliance kun som en kontroll- og etterlevelsesfunksjon, mister man muligheten til bruke tillitskapital strategisk i forretningsutviklingen, sier hun.

Skallerud er cand.jur fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet i Finanstilsynet siden 2008, først som spesialrådgiver innen børs- og verdipapirrett og sist som seksjonssjef for seksjon for verdipapirforetak i avdelingen for Markedstilsyn.

Ledige stillinger:

LOGO Sivil Klareringsmyndighet
Sivil klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
20.09.2020
LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020