Elisabeth Bru er leder for Politijuristene i Vest politidistrikt. – Dette forliket fører oss ett skritt videre, sier hun i en felles uttalelse med politimesteren (Foto: Bergens Tidende) 

– Dette har vært krevende for begge parter 

De tillitsvalgte og politimesteren i Vest politidistrikt håper forliket om lederstillinger er starten på et bedre samarbeid.   

Onsdag, 16. mai 2018 - 0:00

Som tidligere meldt er en begjæring om midlertidig forføyning i Vest politidistrikt stoppet.  

Juristene og politiledelsen sier de er enige om å forlike av hensyn til arbeidsmiljøet i Vest politidistrikt. 

– Vi er glade for at vi har kommet til en enighet om rettsprosessen i denne saken. Dette har vært krevende for begge parter og vi ser at den har påvirket arbeidsmiljøet i enkelte deler av organisasjonen. Håpet er at dette bidrar til å få ro i det videre arbeidet med å utvikle Vest politidistrikt og at dette er starten på et bedre samarbeid, sier politimester Kaare Songstad og leder for Politijuristene i Vest politidistrikt, Elisabeth Bru i en felles uttalelse de har sendt ut etter forliket. 

Begjæringen omhandlet tilsettingsprosessene av 14 lederstillinger. 

Tilsettingsprosessen i to av stillingene er stoppet som følge av forliket. Disse stillingene skal kunngjøres på nytt etter nye drøftinger. 

For en tredje stilling ble partene underveis i prosessen enige om den skal lyses ut på nytt. Her ble utlysningsteksten trukket av arbeidsgiver i et drøftingsmøte. Denne stillingen skal lyses ut igjen etter drøftinger. 

Forliket omtaler også en fjerde lederstilling, men denne ble det ingen endringer på ettersom den allerede var lyst ut uten krav om Politihøgskolen, opplyses det om i uttalelsen. 

Det betyr at 11 av de 14 lederstillingene fortsetter som planlagt, ifølge den felles uttalelsen. 

Striden har handlet om at Politijuristene mener det er uholdbare ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt. Dessuten har Akademikerne i Vest politidistrikt sendt et varsel til Justisdepartementets varslingskanal om samme tema. De mener at kvalifikasjonsprinsippet brytes og at det brukes ulovlige stillingskoder i stillingsutlysninger - som på grunn av automatisk særaldersgrense utelukker andre enn dem med utdannelse fra Politihøgskolen.    

Når det gjelder varslingssaken, er den fremdeles til behandling i Politidirektoratet. Det er ifølge uttalelsen ennå ikke tatt stilling tiI hvordan varselet skal behandles. 

– Som vi har sagt flere ganger; det koster å stå i endring. Dette forliket fører oss ett skritt videre. Vi håper dette blir førende for hvordan vi sammen skal bygge fremtidens politi, sier Songstad og Bru.   

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020