2 jurister

LOGO Landbruksdirektoratet
Søknadsfrist: 
21.10.2019
Ønsker du å jobbe med spennende oppgaver i en unik og tradisjonsrik næring?  Vi søker 2 dyktige jurister til Avdeling reindrift

2 jurister

Landbruksdirektoratet, Alta

Om reindrift og avdelingen

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Litt over 3.000 mennesker er tilknyttet reindriftsnæringen.

Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift, i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken. Reindriftsavtalen er i 2019 på 123,1 millioner kroner.

Ansvarsområder og oppgaver

Vi søker etter to engasjerte medarbeidere til spennende saksbehandlingsoppgaver innen fagfeltet reindrift. Avdelingen er i kontinuerlig utvikling, og vi ser etter deg som trives med faglige utfordringer og liker et høyt arbeidstempo. Du vil få god opplæring og muligheter for faglig utvikling.

Avdelingen består av to seksjoner; ressurs/areal og tilskudd. Stillingene er tilknyttet seksjon ressurs og areal. Oppgavene i seksjonene omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsbehandling, utredninger, analyser og saksbehandling og oppfølging knyttet til reindriftsloven og ordninger over reindriftsavtalen.

Som jurist i seksjonen vil du ta del i blant annet utvikling av regelverk, rundskriv og veiledere.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og oppfølging av saker knyttet til reindriftsloven
 • Utrednings- og analyseoppgaver innen faget reindrift
 • Relevante høringssaker
 • Innspill og oppfølging av reindriftsavtalen
 • Bidragsyter i og til utvikling av avdelingen
 • Andre oppgaver må påregnes

Kontaktperson for stillingen

Seksjonssjef Asbjørn Kulseng, telefon 928 19 553

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Fordel med samisk språkkompetanse og kjennskap til reindrift eller samisk kultur

Personlige egenskaper

 • Du er en faglig pådriver, søker samarbeid og skaper gode relasjoner
 • Du viser initiativ og er løsningsorientert
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er strukturert og kvalitetsorientert
 • Du trives med en hektisk arbeidshverdag

Kandidatene identifiserer seg med våre verdier: Pålitelig, Åpen og Engasjert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver som er viktige for at Landbruksdirektoratet skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag
 • Spennende oppgaver og svært gode muligheter til faglig utvikling
 • Fast stilling som førstekonsulent i lønnsspenn fra 456 400,- til kr. 513 600,- (ltr. 51-58) eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 472 000,- til kr. 583 900,- (ltr. 53-65). For særlig kvalifiserte søkere kan stilling som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 532 300,- til kr. 691 400,- (ltr. 60-74) vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Gode kollegaer, godt samarbeid og høy trivsel
 • Et arbeidsmiljø med godt humør og høy faglig kompetanse
 • Moderne kontorlokaler med sentral beliggenhet i Alta
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Refusjon av utgifter til trening

Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen.

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med funksjonsnedsettelse.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019